Pozdravy z nových domovů morčátek

Wektra
Pozdrav od Wakuty
 
Pozdrav od Bim Bama

 
 
Pozdrav od Enigmatika Fait
 
Pozdrav Cuy Alfíka
.................................................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Ušanka
..........................................................................................................................................................................
Weka
................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Tobolka
 
......................................................................................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Šišlík
 
.........................................................................................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Rango
...........................................................................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Mortyša
...................................................................................................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Lawrencie

 .................................................................................................................................

Pozdrav z nového domova Lilith - 7 měsíců
...........................................................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Medour
................................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Kubík
..................................................................................................................................................................
Pozdrav z nového domova Igiska
 
.....................................................................................................................................................................
 
Pozdrav z nového domova Česílko